خدمات سایت

لیست قیمت‌های متین کالا 1395/10/28

تلفن فروشگاه / شرکت: 33132405-33135815گوسونیک Gosonic گوسونیک Gosonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گوسونیک Gosonic GWD-539 4,200,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گوسونیک Gosonic GWD-540 6,200,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گوسونیک Gosonic GWD-560 5,900,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گوسونیک Gosonic GWD-565 یخچال دار 4,700,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گوسونیک Gosonic یخچال دار GWD566 5,100,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دوو DAEWOO دوو DAEWOO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دوو DAEWOO DGC-965DS90 16,940,000 21 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO DGC-965EW90 15,800,000 21 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
نیک کالا NICALA نیک کالا NICALA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیک کالا NICALA 16000 مدل کیوان kn16 3,200,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیک کالا NICALA MC26 5,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیک کالا NICALA MN9 2,600,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیک کالا NICALA مرجان 12000 مدل MN12 3,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیک کالا NICALA هوشمند مدل AB7 2,600,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پارس خزر پارس خزر
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پارس خزر RC181G 2,900,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پارس خزر پارس خزر
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پارس خزر پايه بلند مدل 4010 2,200,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پارس خزر روميزي مدل 2030 1,400,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پارس خزر روميزي مدل 2040 1,290,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 40JUC7920 40inch 31,500,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48JC6960 48inch 35,000,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48JSC9990 48inch 66,500,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48JUC7920 48inch 44,000,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48JUC8920 48inch 53,000,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55JC6960 55inch 47,600,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55JSC9990 55inch 85,500,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55JUC7920 55inch 53,900,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55JUC8920 55inch 70,000,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 65JSC9990 65inch 161,000,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 65JUC7920 65inch 107,000,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 65JUC8920 65inch 119,700,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 43LF54000GI 43inch 16,600,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF54000GI 49inch 23,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF77000GI 49inch 40,800,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 40J6920 40inch 17,000,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 40J6950 40inch 19,700,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 40JU6990 40inch 26,900,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48J6920 48inch 24,200,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48J6950 48inch 26,000,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48JU6980 48inch 32,300,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 50JU6990 50inch 39,500,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55JU6980 55inch 43,000,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55JU6990 55inch 49,400,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 60J6850 60inch 38,600,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 60JU6990 60inch 57,500,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 65JU6990 65inch 89,000,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 32LF550 32inch 8,500,000 21 ساعت پیش تکنو سرویس 18 ماه
ال جی LG 42LF551 42inch 13,800,000 21 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 43LF63000 43inch 22,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LX310 43inch 13,500,000 21 ساعت پیش تکنو سرویس 18 ماه
ال جی LG 43UF69000GI Smart 43Inch 26,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LX341C 49inch 18,500,000 21 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
ال جی LG 49UF770 49inch 29,000,000 21 ساعت پیش تکنو سرویس 18 ماه
ایکس ویژن X.VISION ایکس ویژن X.VISION
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایکس ویژن X.VISION XK3280 32Inch 9,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 40j5950 40inch 15,200,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 40J5960 40inch 15,300,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 43K5850 43inch 17,000,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 43k5880 43inch 18,300,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48J5950 48inch 21,500,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48J5960 48inch 21,500,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48J5970 40inch 21,600,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48K5850 48inch 21,000,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 48K6950 48inch 26,200,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 42LF62000GI 42inch 18,800,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF62000 49inch 25,400,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF86000GI 55inch 62,650,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF86000GI 65inch 103,300,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 48JS8980 48inch 57,500,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55JS8980 55inch 76,500,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 55JUC7960 55inch 56,600,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 65JS8980 65inch 138,500,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 65JUC7960 65inch 112,500,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY 55x9000C 55inch 82,000,000 21 ساعت پیش تکنو سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG King 1800 28,000,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG VC-910 4,800,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG VC920 5,600,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG BH4530T 6,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG BH6730 3D 8,200,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG DH6630 86,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG DH6635 7,700,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DH7530 3D 11,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY BDV-E6100 18,500,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY BDV-N9200W 28,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY BDV-N9200WL 27,500,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY SHAKE-44D 25,900,000 21 ساعت پیش بازرگانی ایران 18 ماه
نیک کالا NICALA نیک کالا NICALA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیک کالا NICALA MC22 3,600,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیک کالا NICALA هيزم دار مدل زرين MC-28 5,200,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Khazar KH2500 3,200,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آبسال Aabsal آبسال Aabsal
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آبسال Aabsal AC40 6,200,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آبسال Aabsal AC55 7,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آبسال Aabsal AC70 83,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آبسال Aabsal پرتابل AC26 3,200,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آبسال Aabsal مینی کولر AC31 3,600,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG ایستاده AP50M0 60,000,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Artcool AV096MTQ 9000 سرد و گرم 25,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV126MTQ 12000 سرد و گرم آئینه ای 27,800,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV186MTQ 18000 سرد و گرم 37,600,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV246MTQ 12000 سرد و گرم آینه ای 46,300,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV096STQ NEXT PLUS 28,400,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV186STQ NextPlus 42,800,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV246STQ NextPlus 51,600,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB096TQ 21,200,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB126TQ 23,800,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB186TC 30,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB186TQ 31,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB246TC 33,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB246TQ 34,300,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV096TQ 22,200,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV126TQ 24,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV186TQ 34,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV246TQ 42,300,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG TV306STQ TitanBig 55,600,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
جنرال GENERAL جنرال GENERAL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جنرال GENERAL ASG30U 30000BTU 20,700,000 21 ساعت پیش تکنو سرویس 3 سال
جنرال GENERAL GNR12BTU 12000 طرح لبخند 11,000,000 21 ساعت پیش تکنو سرویس 3 سال
جنرال GENERAL GOLD GNR-S18000 سرد و گرم 15,500,000 21 ساعت پیش تکنو سرویس 3 سال
جنرال GENERAL GOLD GNR-S24000 سرد و گرم 18,700,000 21 ساعت پیش تکنو سرویس 3 سال
جنرال GENERAL GOLD GNR-S30000 DIGITAl 20,700,000 21 ساعت پیش تکنو سرویس 3 سال
جنرال GENERAL GOLD GNR-S36000 سرد و گرم 29,500,000 21 ساعت پیش تکنو سرویس 3 سال
جنرال GENERAL GOLD GNR-S9000 سرد و گرم 11,500,000 21 ساعت پیش تکنو سرویس 3 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG AR10KSSS 20,800,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KCFS 17,200,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KCFU 17,300,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KCSD 20,000,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KPFS 20,000,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KPFU 18,400,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KPSD 21,300,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR13KSSS 23,000,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KCFS 24,200,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KCFU 22,800,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KCSD 27,000,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KPFS 25,800,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KPFU 24,400,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KPSD 28,800,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR19KSSS 31,700,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KCFS 27,000,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KCFU 25,300,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KCSD 30,000,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KPFS 28,800,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KPFU 26,700,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KPSD 31,200,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR25KSSS 36,700,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR30KCFU 34,300,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG AR30KPFU 35,800,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
هایسنس Hisense هایسنس Hisense
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایسنس Hisense HIH-30VQ 41,000,000 21 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-09TG اینورتر 17,300,000 21 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-12TG 19,500,000 21 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-18TG 27,500,000 21 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-24TG 32,400,000 21 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HKC-24VQ 25,000,000 21 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HKC-30VQ 35,000,000 21 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HKH-36VT 38,000,000 21 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRC-12DB 14,900,000 21 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRC-18DB 18,800,000 21 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRC-30VQ 32,000,000 21 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-09DB 13,200,000 21 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-12DB 15,400,000 21 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-18DB 19,800,000 21 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-24DB 24,200,000 21 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-30VQ 33,000,000 21 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HS-36CVQ 38,000,000 21 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG F1496TDT23 17,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ال جی LG WM-L1050ST 28,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L1050SW 27,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WT-L84ST 30,250,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WT-L84SW 29,400,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
بوش BOSCH بوش BOSCH
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بوش BOSCH WAW32560GB 33,400,000 21 ساعت پیش سیهاوی 18 ماه
بوش BOSCH WAY28790EU 33,600,000 21 ساعت پیش سیهاوی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 1432 S 22,700,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG 1432 W 21,400,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG F14 S 28,500,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG H145 25,750,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG H145 S 27,250,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG P149 SH 28,800,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
اسنوا Snowa اسنوا Snowa
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسنوا Snowa SR-B270TI 26,200,000 21 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
اسنوا Snowa SR-B270TW 25,400,000 21 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
اسنوا Snowa SR-BI280GW 28,600,000 21 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
اسنوا Snowa SR-BI280TI 29,880,000 21 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
اسنوا Snowa SR-BI280TW 29,200,000 21 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
اسنوا Snowa SR-T288GW 29,400,000 21 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
اسنوا Snowa SR-T288TI 30,500,000 21 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
اسنوا Snowa SR-T288TW 29,700,000 21 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
اسنوا Snowa دوقلو SR-R388GW-SR-F389GW 42,900,000 21 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO دوو DAEWOO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دوو DAEWOO FR-5901PS 26,900,000 21 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FR-6311PT 27,900,000 21 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FR-650GW 27,000,000 21 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FR-660EW 20,000,000 21 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG RL72 32,400,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RL72S 33,700,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RL73 36,000,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RL73S رنگ نقره ای 37,500,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RR19 26,500,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RT81KPN 41,700,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RZ19 27,000,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG MDP86DB 139,980,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
دوو DAEWOO دوو DAEWOO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دوو DAEWOO FRS-3315 61,600,000 21 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FRS-FR6322 80,200,000 21 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FRS-L2611 49,200,000 21 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FRS-L2713 53,450,000 21 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
دوو DAEWOO FRS-L3013 53,000,000 21 ساعت پیش انتخاب سرویس حامی 18 ماه
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG G26KUPN 65,000,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG HM24 S 56,950,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG HM24 ZPN 61,000,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG Rosso W 80,000,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RS12 SL 80,000,000 21 ساعت پیش سام سرویس 5 سال
سامسونگ SAMSUNG RS223KHSW 53,000,000 21 ساعت پیش سام سرویس 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG GR-R65WSF شش فوتی 8,700,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/10/27
ایران خودرو نسخه‌ی جدید خودروی دنا ، دنا پلاس را معرفی کرد. قیمت دنا پلاس در کارخانه و بازار چقدر خواهد بود؟
1395/10/27
موتورولا که چند وقتی است تحت برند لنوو فعالیت می کند،با ارسال دعوتنامه ای رسمی، از تاریخ و ساعت دقیق برگزاری رویداد اختصاصی اش در کنگره جهانی موبایل 2017 خبر داد.
1395/10/26
بدون تردید موبایل گوگل پیکسل به عنوان یکی از بهترین گزینه های بازار اندروید شناخته می شود، اما همانطور که می دانید این دیوایس تازه نفس چندان بدون عیب و نقص نیست.
1395/10/25
با وجود هشدارهای کارشناسان امنیتی، بسیاری از افراد رشته هایی ساده از اعداد یا کاراکترها را برای رمز عبور استفاده می کنند که به راحتی قابل یادآوری باشند، مثلاً 1234567 یا qwertyu و غیره.
1395/10/22
امروز ، دقیقا یک روز پیش از مراسم رسمی HTC، بازار خبرهای مربوط به موبایل هایی که در آینده توسط این کمپانی ارائه خواهد شد، داغ است و پس از افشای تصاویر منتسب به U Ultra، مشخصات سخت افزاری این فبلت و مدل دیگری به نام U Play فاش شد. البته جزئیات مربوط به U Ultra کمی دور از ذهن بودند.
1395/10/22
۱۰ سال پیش در ۹ ژانویه ۲۰۰۷ استیو جابز از آیفون رونمایی کرد و این آغاز موجی تازه در دنیای فناوری بود که نه‌تنها اپل، بلکه کمپانی‌های دیگری نظیر گوگل را نیز متحول کرد.
1395/10/20
به نظر می رسد هدف کنسول بازی نینتندو سوییچ مانند سایر رقبا کیف پول و سرمایه شما نبوده است.
1395/10/20
طبق پیشبینی تحلیلگران مؤسسه گارتنر،برای اولین بار در سال 2017 ، عرضه محصولات هوشمند اپل (یعنی دیوایس هایی که سیستم عامل iOS یا OS X دارند) از دستگاه های هوشمند مایکروسافت که مبتنی بر ویندوز هستند، پیشی خواهد گرفت.
1395/10/19
قیمت موبایل های هوشمند نزد خریداران اهمیت بالایی دارند و روز به روز توجه مشتریان به آن بیشتر می شود. این مسئله در کشورهایی نظیر هند بیشتر به چشم می خورد و کمپانی ها برای رقابت ناچار هستند که قیمت محصولات خود را کاهش دهند.
1395/10/19
مدتی است حق امتیاز بهره مندی سخت افزاری از برند نوکیا به یک کمپانی فنلاندی به نام HMD Global واگذار شده تا این برند قدیمی و محبوب بعد از غیبت طولانی مدت چندساله، دوباره قدرتمندانه به عرصه رقابتی موبایل باز گردد.
‌گزیده اخبار روز
1395/10/27
ایران خودرو نسخه‌ی جدید خودروی دنا ، دنا پلاس را معرفی کرد. قیمت دنا پلاس در کارخانه و بازار چقدر خواهد بود؟
1395/10/27
موتورولا که چند وقتی است تحت برند لنوو فعالیت می کند،با ارسال دعوتنامه ای رسمی، از تاریخ و ساعت دقیق برگزاری رویداد اختصاصی اش در کنگره جهانی موبایل 2017 خبر داد.
1395/10/26
بدون تردید موبایل گوگل پیکسل به عنوان یکی از بهترین گزینه های بازار اندروید شناخته می شود، اما همانطور که می دانید این دیوایس تازه نفس چندان بدون عیب و نقص نیست.
1395/10/26
امروزه پدر و مادرها می خواهند که فرزندانشان از همه نظر خاص و منحصر به فرد باشند. این باعث شده که والدین علاقمند به انتخاب نام هایی باشند که در نسل های گذشته کمتر به گوش مردم می خورد.
1395/10/26
بسیاری از ما مسائل یا رویدادهایی را در زندگی تجربه کرده ایم که درک آنها برای دیگران چندان ساده نیست.ما اکنون قصد داریم برخی از این اتفاقات عجیب که در طول تاریخ اتفاق افتاده را برایتان بیان کنیم.
1395/10/25
با وجود هشدارهای کارشناسان امنیتی، بسیاری از افراد رشته هایی ساده از اعداد یا کاراکترها را برای رمز عبور استفاده می کنند که به راحتی قابل یادآوری باشند، مثلاً 1234567 یا qwertyu و غیره.
1395/10/24
اگر شما هم کودکی دارید ممکن از باکمال تعجب دروغ گفتن کودکتان را دیده باشید. اغلب کودکان به خاطر ترس از مجازات و تنبیه به دروغ گویی روی می آورند.
1395/10/24
واژه ناخوشایند دیکتاتور، در ابتدا نام قضاتی در روم باستان بود که در موقعیت های حساس به مدت 6 ماه یا بیشتر اختیارات تام داشتند تا بحران را رفع کنند.
1395/10/23
فولکس واگن پولو اس احتمالا سال آینده در کشورمان تولید می‌شود. هاچبک جدید فولکس‌‌واگن قرار است توسط ماموت خودرو تولید شود.
1395/10/22
نرخ مجوز طرح ترافیک سالیانه از سال 96 ده درصد افزایش خواهد یافت. این جدیدترین خبر کمیسیون عمران و حمل و نقل شهری شورای شهر تهران است که اعضای آن با افزایش نرخ موافقت کرده اند.