خدمات سایت

لیست قیمت‌های رمزینه سنتر 1395/10/28

تلفن فروشگاه / شرکت: 88340969کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
RS1100ZB 7,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Honeywell Hyperion 1300g Linear-Imaging 4,150,000 12 ساعت پیش  
Honeywell Voyager 1200g Single-Line Laser 4,670,000 12 ساعت پیش  
Honeywell Voyager 1202g Wireless 12,300,000 12 ساعت پیش  
Honeywell Voyager 1250G 3,100,000 12 ساعت پیش  
Honeywell Voyager 1250g Single-Line Laser 2,950,000 12 ساعت پیش - 1 سال
Honeywell Voyager 1400g 9,600,000 12 ساعت پیش - 1 سال
Honeywell Xenon 1902 24,800,000 12 ساعت پیش - 1 سال
Robin RS1100 Corded 1D 2,100,000 11 ساعت پیش - 1 سال
Robin RS1200 1D 1,450,000 11 ساعت پیش - 1 سال
Xgenx 6200 1,500,000 12 ساعت پیش - 1 سال
Zebex Z1170BT 7,000,000 12 ساعت پیش - 1 سال
Zebex Z-3190 2,900,000 11 ساعت پیش - 1 سال
Zebex Z-3190BT 8,000,000 11 ساعت پیش - 1 سال
Zebex Z-3192BT 2D 15,740,000 12 ساعت پیش - 1 سال
Zebex Z3220 1D 1,621,000 12 ساعت پیش - 1 سال
Zebex Z6182 1D 12,610,000 12 ساعت پیش - 1 سال
Zebex Z-9000 13,690,000 12 ساعت پیش - 1 سال
نوری TYSON TY 2012 1,420,000 11 ساعت پیش - 1 سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR OS60LBW 1,100,000 12 ساعت پیش - 1 سال
اسکار OSCAR OS60LWW 1,449,999 12 ساعت پیش - 1 سال
اسکار OSCAR OS90LBR 4,360,000 12 ساعت پیش - 1 سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm بیسیم 4012 3,300,000 11 ساعت پیش - 1 سال
اکسیوم Axiohm PDT 8223 6,590,000 11 ساعت پیش - 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC 3200VSI‎ 12,900,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Gryphon I GD4400 2D 9,500,000 11 ساعت پیش - 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Heron Kit نوری 4,400,000 11 ساعت پیش - 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC M4130 11,500,000 11 ساعت پیش - 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 2200VS 10,700,000 11 ساعت پیش - 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Magellan 800I‎ 7,690,000 11 ساعت پیش - 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan I نوری 3,480,000 11 ساعت پیش - 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan L لیزری 2,130,000 11 ساعت پیش - 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan Lite 2,390,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quick Scan M نوری 10,600,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Quickscan 2430 6,300,000 11 ساعت پیش - 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC QUICK-SCAN-I 2,890,000 11 ساعت پیش - 1 سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RS2100 6,300,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
موتورولا Motorola موتورولا Motorola
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موتورولا Motorola Symbol LS2208‎ 3,250,000 12 ساعت پیش - 1 سال
میندئو Mindeo میندئو Mindeo
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میندئو Mindeo 2250 AT 1,940,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میندئو Mindeo 6200 5,900,000 12 ساعت پیش - 1 سال
میندئو Mindeo CS 3290 8,900,000 11 ساعت پیش - 1 سال
میندئو Mindeo MS 3390 5,490,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 1,590,000 11 ساعت پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS - 4680 2,900,000 11 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON LQ 350 6,350,000 11 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON LQ300 5,800,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON LQ-300+II 5,800,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
الیوتی Olivetti الیوتی Olivetti
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
الیوتی Olivetti PR2-E 17,900,000 12 ساعت پیش مادیران 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SL 14,800,000 11 ساعت پیش - 1 سال
الیوتی Olivetti PR4 SLM 13,400,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Woosim WSP i350 14,900,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Woosim WSP i450 18,200,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Woosim WSP R240 8,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SPP-R200 11,200,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R300 14,300,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SPP-R400 17,400,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
OKPOS K-9000 39,000,000 12 ساعت پیش - 1 سال
OKPOS Z-1500 33,000,000 12 ساعت پیش - 1 سال
OKPOS Z-9000 34,200,000 12 ساعت پیش - 1 سال
Partner SP800 33,500,000 11 ساعت پیش شرکتی 3 سال
Partner Tech SP-1000 with MSR 40,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکار OSCAR اسکار OSCAR
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکار OSCAR +Touch POS T9100 32,900,000 12 ساعت پیش - 1 سال
اسکار OSCAR 9000D 36,900,000 12 ساعت پیش - 1 سال
اسکار OSCAR Touch POS T9800 21,500,000 12 ساعت پیش - 1 سال
اسکار OSCAR Touch POS T9900 23,500,003 12 ساعت پیش - 1 سال
روبن Roben روبن Roben
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
روبن Roben RT100 18,500,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MP-3615 صفحه لمسی 19,800,000 11 ساعت پیش - 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Sewoo LK-B20 13,700,000 11 ساعت پیش - 1 سال
Sewoo LK-B230 14,750,000 11 ساعت پیش - 1 سال
Zebra 105SL 77,500,000 11 ساعت پیش - 1 سال
دایمو DYMO دایمو DYMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دایمو DYMO LW-450 Duo 60mm 11,900,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ1100 Plus 6,850,000 11 ساعت پیش - 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita PBD 9S 1,500,000 11 ساعت پیش طلایی نیکیتا 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریبون رزین Resin Ribbon 10,000 11 ساعت پیش - 1 سال
ریبون وکس Wax Ribbon 20,000 11 ساعت پیش - 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Axiom TS015 18,200,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
RC 7000 Radin 8,500,000 12 ساعت پیش - 1 سال
صدر sadr صدر sadr
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
صدر sadr ECR 8,900,000 12 ساعت پیش - 1 سال
صدر sadr POS 26,000,000 11 ساعت پیش - 1 سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio 140CR-SB 4,500,000 11 ساعت پیش - 1 سال
کاسیو Casio SE-C300 MG 11,300,000 11 ساعت پیش - 1 سال
کاسیو Casio SE-C6000 19,000,000 11 ساعت پیش - 1 سال
کاسیو Casio SE-S2000 MG 13,900,000 11 ساعت پیش - 1 سال
کاسیو Casio SE-S300 MG 9,800,000 11 ساعت پیش - 1 سال
کاسیو Casio TE-2200 15,500,000 11 ساعت پیش - 1 سال
کاسیو Casio TE-2400 18,000,000 11 ساعت پیش - 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
AX 8320 3,700,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Delta T80 3,750,000 11 ساعت پیش - 1 سال
DELTA Thermal 3150 3,950,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Jolimark BP-900K 15,200,000 11 ساعت پیش - 1 سال
Jolimark DP 550 14,900,000 11 ساعت پیش - 1 سال
Novex 4,100,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Postek C168 7,630,000 11 ساعت پیش - 1 سال
ProTech AB-88H Thermal 3,900,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Sewoo LK-P31 9,100,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Sewoo LK-T20EB 5,700,000 12 ساعت پیش - 1 سال
Sewoo LK-TE202 5,250,000 11 ساعت پیش - 1 سال
Sewoo LK-TL320 Thermal 4,290,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Sewoo LK-TL32EB Thermal 5,150,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Sewoo TL200 4,800,000 11 ساعت پیش - 1 سال
SYLVESTER SV8030 3,300,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
SYLVESTER SV8030pro 3,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
SYLVESTER SV8030pro 3,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Thermal Printer Delta T90 3,800,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Tyson 3018 3,250,000 11 ساعت پیش - 1 سال
Xgenx fullport 6300 4,200,000 11 ساعت پیش - 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 4,400,000 11 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88IV 5,500,000 11 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88V 4,400,000 11 ساعت پیش مادیران 1 سال
اچ پی آر تی HPRT اچ پی آر تی HPRT
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی آر تی HPRT TP805 4,400,000 11 ساعت پیش - 1 سال
اکسیوم Axiohm اکسیوم Axiohm
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اکسیوم Axiohm 80220 3,000,000 12 ساعت پیش - 1 سال
اکسیوم Axiohm Q80 3,120,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آواسیس Avasys آواسیس Avasys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آواسیس Avasys ARP 3250 حرارتی 3,700,000 11 ساعت پیش - 1 سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2002NP 4,000,000 11 ساعت پیش - 1 سال
بی یانگ BEIYANG U80 3,600,000 11 ساعت پیش - 1 سال
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SRP 350 LL 4,800,000 11 ساعت پیش - 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350II 7,300,000 11 ساعت پیش - 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III 7,300,000 11 ساعت پیش - 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-350III plus 7,600,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F310 6,500,000 11 ساعت پیش - 1 سال
بیکسلون BIXOLON SRP-F312 Thermal 7,790,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بیکسلون BIXOLON STP 103 4,000,000 11 ساعت پیش - 1 سال
بیکسلون BIXOLON Thermal Receipt SRP-330 5,600,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN سیتی زن CITIZEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیتی زن CITIZEN CTS 801 7,750,000 12 ساعت پیش - 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita Paper Shredder 468 2,700,000 11 ساعت پیش طلایی نیکیتا 1 سال
نیکیتا Nikita SD 9220 7,200,000 11 ساعت پیش طلایی نیکیتا 1 سال
نیکیتا Nikita SD 9331 4,900,000 11 ساعت پیش طلایی نیکیتا 1 سال
هانسول HANSOL هانسول HANSOL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هانسول HANSOL فیش پرینتر 8cm 4,000 11 ساعت پیش - 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
چهارخانه 1,540,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
PVC شفاف و مات 100,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آزمایشگاهی 25mm*35mm 400 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
برچسب پلاستیکی 18,000 11 ساعت پیش - 1 سال
برچسب شیشه ای 25,000 11 ساعت پیش - 1 سال
برچسب کاغذی قابل چاب 18,000 11 ساعت پیش - 1 سال
برچسب متال 20,000 11 ساعت پیش - 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Delta 4300 6,600,000 11 ساعت پیش - 1 سال
LEDEN LG - 866 6,200,000 11 ساعت پیش - 1 سال
Postek Q8-200 6,500,000 11 ساعت پیش - 1 سال
Sewoo LK-B10 10,600,000 12 ساعت پیش - 1 سال
Sewoo LK-B10-LAN 11,600,000 11 ساعت پیش - 1 سال
TSC 244 7,900,000 11 ساعت پیش - 1 سال
TSC TA210 6,900,000 11 ساعت پیش - 1 سال
Zebra TLP2844 Parallel 9,350,000 11 ساعت پیش - 1 سال
ZM 400 29,000,000 11 ساعت پیش - 1 سال
Zmin X1 7,000,000 11 ساعت پیش - 1 سال
بی یانگ BEIYANG بی یانگ BEIYANG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بی یانگ BEIYANG BTP2300E 9,200,000 11 ساعت پیش - 1 سال
بی یانگ BEIYANG BTP-2300E 8,500,000 11 ساعت پیش  
بیکسلون BIXOLON بیکسلون BIXOLON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیکسلون BIXOLON SLP-T400 11,000,000 11 ساعت پیش - 1 سال
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 12,100,000 11 ساعت پیش - 1 سال
بیکسلون BIXOLON SLP-T403 حرارتی 12,100,000 11 ساعت پیش - 1 سال
زبرا zebra زبرا zebra
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
زبرا zebra GC420t 203dpi 9,340,000 11 ساعت پیش - 1 سال
زبرا zebra GK888 8,900,000 11 ساعت پیش - 1 سال
زبرا zebra HC100 300dpi 19,600,000 12 ساعت پیش - 1 سال
زبرا zebra ZM600 203dpi 78,100,000 12 ساعت پیش - 1 سال
زبرا zebra ZM600 300dpi 96,300,000 12 ساعت پیش - 1 سال
زبرا zebra ZT220 203dpi 29,510,000 11 ساعت پیش - 1 سال
زبرا zebra ZT230 203dpi 29,400,000 11 ساعت پیش - 1 سال
زبرا zebra ZT410 203dpi 39,500,000 11 ساعت پیش - 1 سال
زبرا zebra ZT410 300 dpi 59,500,000 11 ساعت پیش - 1 سال
گودکس GODEX گودکس GODEX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گودکس GODEX EZ2250i 25,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
گودکس GODEX G500 7,450,000 11 ساعت پیش - 1 سال
گودکس GODEX RT700i 7,200,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP-1100P 6,800,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
M3 BLACK 32,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
M3 ORANGE 36,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
M3 SKY 31,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC دیتا لاجیک DATALOGIC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیتا لاجیک DATALOGIC Elf 40,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Falcon X3 54,500,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
دیتا لاجیک DATALOGIC Lynx 31,000,000 11 ساعت پیش - 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/10/27
ایران خودرو نسخه‌ی جدید خودروی دنا ، دنا پلاس را معرفی کرد. قیمت دنا پلاس در کارخانه و بازار چقدر خواهد بود؟
1395/10/27
موتورولا که چند وقتی است تحت برند لنوو فعالیت می کند،با ارسال دعوتنامه ای رسمی، از تاریخ و ساعت دقیق برگزاری رویداد اختصاصی اش در کنگره جهانی موبایل 2017 خبر داد.
1395/10/26
بدون تردید موبایل گوگل پیکسل به عنوان یکی از بهترین گزینه های بازار اندروید شناخته می شود، اما همانطور که می دانید این دیوایس تازه نفس چندان بدون عیب و نقص نیست.
1395/10/25
با وجود هشدارهای کارشناسان امنیتی، بسیاری از افراد رشته هایی ساده از اعداد یا کاراکترها را برای رمز عبور استفاده می کنند که به راحتی قابل یادآوری باشند، مثلاً 1234567 یا qwertyu و غیره.
1395/10/22
امروز ، دقیقا یک روز پیش از مراسم رسمی HTC، بازار خبرهای مربوط به موبایل هایی که در آینده توسط این کمپانی ارائه خواهد شد، داغ است و پس از افشای تصاویر منتسب به U Ultra، مشخصات سخت افزاری این فبلت و مدل دیگری به نام U Play فاش شد. البته جزئیات مربوط به U Ultra کمی دور از ذهن بودند.
1395/10/22
۱۰ سال پیش در ۹ ژانویه ۲۰۰۷ استیو جابز از آیفون رونمایی کرد و این آغاز موجی تازه در دنیای فناوری بود که نه‌تنها اپل، بلکه کمپانی‌های دیگری نظیر گوگل را نیز متحول کرد.
1395/10/20
به نظر می رسد هدف کنسول بازی نینتندو سوییچ مانند سایر رقبا کیف پول و سرمایه شما نبوده است.
1395/10/20
طبق پیشبینی تحلیلگران مؤسسه گارتنر،برای اولین بار در سال 2017 ، عرضه محصولات هوشمند اپل (یعنی دیوایس هایی که سیستم عامل iOS یا OS X دارند) از دستگاه های هوشمند مایکروسافت که مبتنی بر ویندوز هستند، پیشی خواهد گرفت.
1395/10/19
قیمت موبایل های هوشمند نزد خریداران اهمیت بالایی دارند و روز به روز توجه مشتریان به آن بیشتر می شود. این مسئله در کشورهایی نظیر هند بیشتر به چشم می خورد و کمپانی ها برای رقابت ناچار هستند که قیمت محصولات خود را کاهش دهند.
1395/10/19
مدتی است حق امتیاز بهره مندی سخت افزاری از برند نوکیا به یک کمپانی فنلاندی به نام HMD Global واگذار شده تا این برند قدیمی و محبوب بعد از غیبت طولانی مدت چندساله، دوباره قدرتمندانه به عرصه رقابتی موبایل باز گردد.
‌گزیده اخبار روز
1395/10/27
ایران خودرو نسخه‌ی جدید خودروی دنا ، دنا پلاس را معرفی کرد. قیمت دنا پلاس در کارخانه و بازار چقدر خواهد بود؟
1395/10/27
موتورولا که چند وقتی است تحت برند لنوو فعالیت می کند،با ارسال دعوتنامه ای رسمی، از تاریخ و ساعت دقیق برگزاری رویداد اختصاصی اش در کنگره جهانی موبایل 2017 خبر داد.
1395/10/26
بدون تردید موبایل گوگل پیکسل به عنوان یکی از بهترین گزینه های بازار اندروید شناخته می شود، اما همانطور که می دانید این دیوایس تازه نفس چندان بدون عیب و نقص نیست.
1395/10/26
امروزه پدر و مادرها می خواهند که فرزندانشان از همه نظر خاص و منحصر به فرد باشند. این باعث شده که والدین علاقمند به انتخاب نام هایی باشند که در نسل های گذشته کمتر به گوش مردم می خورد.
1395/10/26
بسیاری از ما مسائل یا رویدادهایی را در زندگی تجربه کرده ایم که درک آنها برای دیگران چندان ساده نیست.ما اکنون قصد داریم برخی از این اتفاقات عجیب که در طول تاریخ اتفاق افتاده را برایتان بیان کنیم.
1395/10/25
با وجود هشدارهای کارشناسان امنیتی، بسیاری از افراد رشته هایی ساده از اعداد یا کاراکترها را برای رمز عبور استفاده می کنند که به راحتی قابل یادآوری باشند، مثلاً 1234567 یا qwertyu و غیره.
1395/10/24
اگر شما هم کودکی دارید ممکن از باکمال تعجب دروغ گفتن کودکتان را دیده باشید. اغلب کودکان به خاطر ترس از مجازات و تنبیه به دروغ گویی روی می آورند.
1395/10/24
واژه ناخوشایند دیکتاتور، در ابتدا نام قضاتی در روم باستان بود که در موقعیت های حساس به مدت 6 ماه یا بیشتر اختیارات تام داشتند تا بحران را رفع کنند.
1395/10/23
فولکس واگن پولو اس احتمالا سال آینده در کشورمان تولید می‌شود. هاچبک جدید فولکس‌‌واگن قرار است توسط ماموت خودرو تولید شود.
1395/10/22
نرخ مجوز طرح ترافیک سالیانه از سال 96 ده درصد افزایش خواهد یافت. این جدیدترین خبر کمیسیون عمران و حمل و نقل شهری شورای شهر تهران است که اعضای آن با افزایش نرخ موافقت کرده اند.